Tưng bừng khai trương Massage Y học cổ truyền tại Khách sạn Quốc tế Thiên Ý - Thanh Hóa

Last Updated:2017-05-15 00:00:00

Tưng bừng khai trương Massage Y học cổ truyền tại Khách sạn Quốc tế Thiên Ý ngày 20 tháng 5 năm 2017

* Đặc biệt giảm giá ngay 15% từ ngày 20/5/2017 đến ngày 05/6/2017!

* Các loại hình dịch vụ:

- Xông ướt - Xông Khô

- Bấm huyện - Vật lý trị liệu

- Ngâm tẩm Thuốc lá người Dao

- Chườm ngải cứu nóng

- Ngâm chân nước gừng


Khuyến mãi khác