Tặng nhà Đại đoàn kết - Công ty CP Thiện Xuân Lam Sơn - Khách sạn Thiên Ý!

Last Updated:2017-05-15 03:25:50

Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Đại diện Công ty CP Thiện Xuân Lam Sơn và Đại diện Sở ban ngành Xây dựng đã trao quà tặng nhà đại đoàn kết cho CBNV tại Công ty.


Tin bài liên quan