Lễ Thành hôn Anh Trung - Thúy Anh tổ chức tại KS Thiên Ý - Thanh Hóa!

Last Updated:2017-06-15 09:42:35

Ngày 3 tháng 6 năm 2017, Lễ Thành hôn Anh Trung - Thúy Anh tổ chức tại KS Thiên Ý! 

Chùm ảnh ngày Hạnh phúc của Anh Trung và Thúy Anh!

 

Tác nghiệp và đưa tin bài: Bộ phận Marketing - Phòng Kinh doanh Thiên Ý - Thanh Hóa.


Tin bài liên quan